Project omschrijving

De Lage Abtswoudsche Polder werd vroeger bemalen door meerdere molens. In de tijd van de industriële revolutie in de negentiende eeuw werd de functie van deze molens vervangen door dit stoomgemaal. Nu het automatisch aangestuurde gemaal, naast dit oude gebouw, de taken heeft overgenomen kan het gemaal dienst doen als woonhuis. De veranda creëert een extra verblijfsplek, geheel in de sfeer van de industriële revolutie. Denk maar aan de station-overkappingen, die gebouwd zijn in dezelfde periode.